Domovská stránka MLC
 

Zpracování
Poradenství
Konzulace
Poradenství
Daňová přiznání

Vývoj
Implementace
Administrace
Konzultace
Aktuality 


Pohádka o daňovém systému

Dnes si povíme něco o daňových úlevách. Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že tomu bude každý rozumět.

Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili každý den do restaurace na oběd. Za oběd měli pokaždé zaplatit dohromady přesně 1 000 korun. Pánové se dohodli na tom, že se na té tisícovce budou podílet tak, jak platí daně.

Takže první čtyři, ti nejchudší, neplatili nic. Pátý zaplatil 10 korun, šestý 30 korun, sedmý 70 korun, osmý 120 korun, devátý 180 korun a desátý, ten nejbohatší, 590 korun.

... pokračování

Platnost zákona o správě daní a poplatků

K 31.12.2010 bude ukončena platnost zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Od 1.1.2011 bude nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, který měl původně nabýt účinnosti už začátkem roku 2010, ale poslanci ji o rok posunuli.

Nový daňový řád přináší mnoho podstatných změn, které mají přispět k rychlejšímu a v rámci možností spravedlivějšímu výběru daní. Byl částečně také narovnán vztah mezi správcem daně a daňovým subjektem, alespoň co se týče odkladného účinku odvolání.

Příprava novely zákona o DPH

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o DPH, kterou bude zavedeno společné a nerozdílné ručení plátců za odvod DPH s účinností od 1.1.2011. V praxi se nová úprava zjednodušeně promítne tak, že odběratel může být vyzván k úhradě DPH, pokud DPH neodvedl jeho dodavatel.

Sjednocení vyměřovacích základů daně z příjmů a pojistného

Dne 19.4.2010 schválila vláda ČR návrh (usnesení č. 280), jak by mělo dojít ke sjednocení (harmonizaci) vyměřovacích základů daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Ze strany ministerstev financí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví má být do 31.12.2010 předložen věcný záměr zákona.

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1.1.2010

Všichni plátci pojistného na zdravotní pojištění musí své platby přizpůsobit novému pojetí definice dne platby pojistného. Není to již den odepsání z účtu plátce, ale den připsání částky na účet příjemce.
Prohlédněte si

Kontaktní informace
Kde nás najdete
Členství a certifikace


MLC ® 2003 - 2022, All Rights Reserved