Domovská stránka MLC
 
Daně


Specializace společnosti

Firma MLC se v oblasti daní zabývá těmito typy služeb:

Průběžné daňové poradenství - ve spolupráci s klientem jsou vytipovány daňové oblasti, vůči kterým následně probíhá průběžné ověřování s ohledem na časovou souvislost a s uplatněním aktuálních daňových předpisů. Klient je průběžně upozorňován na možné problematické oblasti.
Detailní daňové poradenství - detailní kontroly v rámci konkrétních problematických oblastí, které jsou stanoveny samotným klientem.
Sestavování daňových přiznání - na základě podkladů z účetnictví. Není zkoumána správnost údajů z účetnictví a předpokládá se analytické členění nákladových a výnosových účtů dle daňových kritérií.
Daňové zastupování - je zastupování klienta při jednáních se správcem daně při řešení konkrétní problematiky a období, která se zastupování týká.
Jednorázové konzultace - individuální konzultace, kdy jsou řešeny případy na základě konkrétního písemného požadavku ve lhůtě odpovídající složitosti problematiky.

Prohlédněte si


MLC ® 2003 - 2024, All Rights Reserved