Domovská stránka MLC
 

Zpracování
Poradenství
Konzulace
Poradenství
Daňová přiznání

Vývoj
Implementace
Administrace
Konzultace
Aktuality 


Pohádka o daňovém systému

Dnes si povíme něco o daňových úlevách. Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že tomu bude každý rozumět.

Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili každý den do restaurace na oběd. Za oběd měli pokaždé zaplatit dohromady přesně 1 000 korun. Pánové se dohodli na tom, že se na té tisícovce budou podílet tak, jak platí daně.

Takže první čtyři, ti nejchudší, neplatili nic. Pátý zaplatil 10 korun, šestý 30 korun, sedmý 70 korun, osmý 120 korun, devátý 180 korun a desátý, ten nejbohatší, 590 korun.

... pokračování

Daňové dopady náhrady energií při „home office“

Předkládaný návrh na novelizaci zákoníku práce se věnuje i náhradě za spotřebu energií zaměstnanci na „home office“. Zaměstnavatel bude povinen hradit zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce na dálku. Tyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Náhrada dle návrhu bude poskytnuta za každou započatou hodinu ve výši průměrných nákladů na energie, což odpovídá částce 2,80 Kč. Tato částka by neměla podléhat zdanění, ani zákonnému pojistnému.

Prostý výpočet pro 100% „home office“ by znamenal částku 5.645,- Kč za rok 2022 při 252 pracovních dnech.

Automatické zřízení datových schránek pro OSVČ a další subjekty

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřizování datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení.

Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023

Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. se deklaruje průměrná mzda pro rok 2023 ve výši 40.324,- Kč. Od výše průměrné mzdy se odvíjí výše příjmů, které budou zdaňovány sazbou 15%.

Pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h zákona o daních z příjmů, která je definována 15 % sazbou do výše 4-násobku průměrné mzdy, představuje pro rok 2023 tato hranice částku 161.296,- Kč.

Pro účely výpočtu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů, která je definována 15 % sazbou pro část základu daně do výše 48-násobku průměrné mzdy, představuje pro rok 2023 tato hranice částku 1.935.552,- Kč.
Prohlédněte si

Kontaktní informace
Kde nás najdete
Členství a certifikace


MLC ® 2003 - 2024, All Rights Reserved